ஒக்ரோபர், 2008 க்கான தொகுப்பு

ஜாதிகள் ஒழிந்தது என்போரே

• ஒக்ரோபர் 12, 2008 • பின்னூட்டமொன்றை இடுங்கள்

Harris ‘The Copy Cat’ – 2

• ஒக்ரோபர் 11, 2008 • பின்னூட்டமொன்றை இடுங்கள்

Harris ‘The Copy Cat’ – 1

• ஒக்ரோபர் 11, 2008 • பின்னூட்டமொன்றை இடுங்கள்

♫அண்ணே! அண்ணே! சிப்பாய் அண்ணே!♫

• ஒக்ரோபர் 9, 2008 • பின்னூட்டமொன்றை இடுங்கள்

என்ன ஆகிறது மனிதனின் மனதுக்கு?

• ஒக்ரோபர் 8, 2008 • பின்னூட்டமொன்றை இடுங்கள்

‘Hairy’ பாட்டர்

• ஒக்ரோபர் 6, 2008 • பின்னூட்டமொன்றை இடுங்கள்

ஷகீலா மீதான கேஸூம் – என் கருத்தும்

• ஒக்ரோபர் 1, 2008 • பின்னூட்டமொன்றை இடுங்கள்